Avfallsteknik

Effektiv avfallsbortskaffning och innovativa avfallshanteringskoncept

SSI SCHÄFER har varit pionjärer vid utvecklingen av nya bortskaffningssystem. Våra innovationer och vår höga kvalitet i produkter och processer har satt nya standarder för avfallshantering.

Vi projekterar omfattande systemlösningar och modulkoncept som motsvarar dina behov och som låter sig integreras optimalt i dina befintliga strukturer. Vi utvecklar och producerar behållare för alla behov och i alla storlekar. Vårt produktsortiment tillverkas helt och hållet hos oss och testas fortlöpande samt certifieras.

Stor och certifierad produktpalett

Vårt breda och certifierade urval av avfalls- och återvinningsbehållare av stål eller plast – som är anpassade för alla vanliga tömningssätt – kan levereras för alla typer av avfallshantering:

  • Avfalls- och återvinningsbehållare av plast från 60 till 360 liter

  • Avfalls- och återvinningsbehållare av plast från 660 till 1 100 liter

  • Stålbehållare

Sammanfattningsvis spelar systemens och produkternas kvalitet en avgörande roll. Avfallsbehållarna måste framför allt vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER utsätts tillverkningen för ständig kvalitetskontroll. Riktade kvalitetsledningssystem enligt DIN ISO 9001 och RAL garanterar hög tillförlitlighet och hållbarhet av våra produkter.

Hela vårt sortiment och våra decennier av erfarenhet säkerställer effektiva och hållbara lösningar – världen över. Som familjeföretag står vi för långsiktig projektsäkerhet och serviceinriktat samarbete.

  • Tätt globalt försäljningsnät

  • Produkter med hög tillförlitlighet och hållbarhet

  • Omfattande, behovsanpassade systemlösningar

  • Modulkoncept

  • Behållare för alla behov och i alla storlekar

  • Allt från en enda källa

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]