Avfalls- och återvinningsbehållare av plast från 60 till 360 liter

 ​​​​​​​Avfallsbehållare av plast – för effektiv avfallshantering

SSI SCHÄFERs avfallsbehållare finns i storlekar från 60 till 360 liter och i olika färger. Vi kan erbjuda flera olika modeller:

  • PRO Wave: resursoptimerade behållare i skyddad wave-look

  • Stor standardsoptunna (GMT) eXtra: enkel hantering, mobilitet och stor kapacitet

  • Diamond-behållare: ekonomiskt system för avfallshantering – snabbt, säkert och kompletteringsbart

På begäran förser vi behållaren med din logotyp. Omfattande urval av tillbehör som lock (stängbara soptunnor), bullerdämpning eller fotpedal för locköppning samt reservdelar kompletterar produkterna. Dessutom kan vi leverera ett intelligent avfallsidentifieringssystem, som kan upptäcka återvinningsbart avfall och registrera tömningscykler och borttransporttider.

Hög kvalitet – lång livslängd

Sammanfattningsvis spelar systemens och produkternas kvalitet en avgörande roll. Avfallsbehållarna måste vara robusta och hållbara för att klara daglig användning. Hos SSI SCHÄFER är tillverkningen utsatt för konstanta kvalitetstest, både i den löpande produktionen och av externa provningsorgan. Våra behållare har en livslängd på över 25 år.


  • Säker och robust konstruktion

  • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

  • Hög kvalitet och lång livslängd

  • Levereras i många färger

  • Omfattande tillbehörssortiment

[---Image_alt---] PRO Wave [DAM:IMAGE:SV:1974]

PRO Wave

[---Image_alt---] Waste Technology Service [DAM:IMAGE:SV:2040]

GMT eXtra

[---Image_alt---] Group Diamond Containers [DAM:IMAGE:EN:2212]

Diamond-behållare

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]