Fördelar

 • Lämplig för snabbare och modernare tippsystem

 • Finns i olika storlekar mellan 120 och 240 liter

 • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

 • Stor stabilitet genom lodräta förstyvningar på framsidan och baksidan av behållaren

 • Enkel upptagning tack vare ökat antal stödribbor

 • Särskilt lämpad för de dynamiska påfrestningarna vi användning av sidolastade fordon

 • Förstärkt stående kant

 • Bullerdämpning enligt EU-direktiv 2000/14/EG  samt bullerdämpande locköppning tack vare 4 gångjärn

 • Det ökade antal stödribbor samt den förstorade stödytan absorberar de dynamiska krafter som uppkommer vid tömning av behållaren

 • Extrautrustning möjlig, bl.a. lock med 2 gångjärn, individuella präglingar på behållaren, dokumentinkast eller ergonomisk grepplist

 • GMT eXtra 180 liter med integrerad fotpedal

 • Förstärkning av sidoväggarna genom ytterligare profiler

 • Lång livslängd

 • Stort urval av färger – även specialfärger är möjliga, anpassade till dina behov 

[---Error_NoJavascript---]