Användningsriktlinjer

Användningsriktlinjer för avfalls- och återvinningsbehållareAnvändningsriktlinjerna, som du hittar bland våra dokument för nedladdning, är avsedda som stöd för dig vid hantering av våra avfalls- och återvinningsbehållare. De motsvarar de riktlinjer som utfärdats av den tyska kvalitetsorganisationen för avfallsbehållare GGAWB. Har du frågor om riktlinjerna hjälper vi dig gärna. 

[---Error_NoJavascript---]