Fördelar

 • Optimering av organisations- och lagerprocesser

 • Implementering av nya plockmetoder

 • Expansion med nya lagerutrymmen

 • Utvidgning/modernisering av mekanik, elektroteknik och styrsystem

 • Uppgradering av program- och maskinvara

 • Effektivisering av befintliga system under pågående drift: optimal modernisering med minimala driftinskränkningar

 • Minimering av driftkostnaderna

 • Drift- och investeringssäkerhet

 • ”Grow as you go!” – systemet växer med din verksamhet

 • Ökad effektivitet

 • Grön logistik: Hållbarhet genom energibesparingar

[---Error_NoJavascript---]