Hotline

Om ett fel uppstår i din anläggning eller ditt system från SSI SCHÄFER kan du använda vår beredskapsservice 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Redan i telefonen får du tala med våra kompetenta ingenjörer och produktchefer som kan ge dig detaljerade råd:

  • Centralt hotlinenummer (24/7) och felanmälningsverktyget ”ITS”

  • Garanterade reaktionstider

  • Samtalsövervakning och kundfeedback

  • Call-Reporting

  • Strukturer för problemeskalation i hela världen

[---Error_NoJavascript---]