Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll: Ökar tillgängligheten av ditt system genom tidig upptäckt av defekter och slitage

Förebyggande underhåll av certifierade servicetekniker

Till det förebyggande underhållet räknar vi förutom de egentliga underhållsåtgärderna även inspektioner och säkerhetskontroller. Det förebyggande underhållet utförs av SSI SCHÄFERs utbildade servicetekniker med hjälp av ett datorbaserat underhållssystem (CMMS).

Fördelar:

 • Ökad systemtillgänglighet genom tidig upptäckt av defekter och slitage

 • Förebyggande underhåll av kvalificerad personal till fastpris

 • Felavhjälpning och kalibrering utförs som ett led i underhållsåtgärderna

 • Slitdelar ersätts i samband med underhållsarbetet

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Underhåll

Underhållsaktiviteterna inkluderar både visuella och akustiska bedömningar tillsammans med de aktiviteter som är nödvändiga för att bibehålla systemets specificerade skick.

SSI SCHÄFER genomför underhållet med erfarna och certifierade servicetekniker. Du får:

 • ökad systemtillgänglighet genom tidig upptäckt av defekter och slitage

 • felavhjälpning och kalibrering som utförs som ett led i underhållsåtgärderna

Inspektion

Inspektioner omfattar förutom visuell bedömning även sådana rekommenderade åtgärder som krävs för att bevara systemet i korrekt skick:

 • Dokumentation av systemets aktuella tillstånd i inspektionsrapporten

 • Regelbunden inspektion av kvalificerad personal till fastpris

 • Ökad systemtillgänglighet genom tidig upptäckt av defekter och slitage

 • När inspektionen genomförts får du en utförlig statusrapport för ditt system

Säkerhetskontroll

I Europeiska Unionen är maskinanvändare skyldiga att minst en gång per år genomföra en säkerhetsteknisk kontroll. Härvid kontrolleras arbetssäkerheten enligt gällande bestämmelser i respektive land, t.ex. Europastandarden EN 528. Detta garanterar:

 • Korrekt funktion av alla säkerhetstekniska anordningar för personskydd

 • Minskade kostnader eftersom inga ytterligare provningar av ett särskilt provningsorgan krävs

 • Lägre administrativa kostnader och produktionsinskränkningar eftersom inspektion och underhållsåtgärder genomförs i ett sammanhang

Det datoriserade underhållsstyrsystemet CMMS är SSI SCHÄFERs datorsystem för effektiv styrning och kontroll av underhålls- och reparationsarbeten på ditt system. CMMS optimerar och dokumenterar underhållsarbetet och ökar därigenom dess effektivitet och säkrar ditt systems tillgänglighet.

Alla fördelar med optimerad underhållsstyrning i ett system:

 • Papperslösa processer

 • Elektronisk dokumentation av underhållsaktiviteterna

 • Praktisk handskanner för teknikerna, som ger detaljerad dokumentation av underhållsåtgärderna för varje enskild komponent i systemet

 • Effektiv strukturering av underhållsarbetet

CMMS innefattar tillgång till online-serviceportalen, streckkoder för varje systemkomponent, en handskanner för teknikerna samt CMMS utbildning och installation. Systemet används för förebyggande underhåll, vid reparationer och i samband med SSI Resident Maintenance®, SSI SCHÄFERs heltäckande systemservice.

Med systemet möjliggörs en tillförlitlig planering av underhållsarbetet, En omfattande historik över underhåll och reparationer kan när som helst tas fram med en knapptryckning. Underhållsrapporterna skapas automatiskt och exakta tidsuppgifter om närvaro och underhåll med streckkodsläsning. Teknisk dokumentation som underhållsanvisningar finns alltid tillgänglig. Kvaliteten på underhåll och reparationer förbättras och systemets livstid förlängs. De reservdelar som använts redovisas i rapporten och kan efterbeställas i webbshopen i serviceportalen.

 

NEDLADDNING

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]