Programvarusupport

Har du frågor om våra programvaror kan du alltid vända dig till en kvalificerad programvarutekniker hos SSI SCHÄFER, som tar sig an support av ditt system.

Våra servicetjänster omfattar:

  • Frågor om användning av programmen

  • Felsökning i felsituationer

  • Tillägg till vår programvara för att integrera nya affärsprocesser i befintliga system.

Naturligtvis finns uppgraderingar till befintliga system tillgängliga, så att ditt system kan hållas tekniskt aktuellt. Dessutom hjälper vi dig när det gäller att kombinera anslutna system med andra databaser, operativsystem eller gränssnitt till tredjepartssystem så att det överordnade målet – ditt systems tillgänglighet – kan garanteras.

Vi satsar på:

  • Kvalificerade programvarutekniker som är tillgängliga dygnet runt

  • Lokala serviceteam över hela världen

  • Medarbetare som är utbildade i kunders språk och kultur

  • Att bygga nätverk mellan vår programvarusupport och SSI SCHÄFERs utvecklingsteam inom andra områden (som t,ex, mekaniska komponenter)

  • Integrering av tredjepartstillverkare inom området databaser och operativsystem

  • Integrering av våra kundsystem i SSI SCHÄFERs supportnätverk så att vi kan leverera hjälp online.

[---Error_NoJavascript---]