Ställagesystembesiktning

Ställagesystemsbesiktning – för ökad säkerhet i lagret

Den 1 augusti 2009 publicerades Europastandarden EN 15635 ”Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll”. Tillsammans med den tyska driftsäkerhetsförordningen (BetrSichV) reglerar EN 15635 omfattningen av och processen för kontroll av lagerinredningar. Eftersom företaget är ansvarigt för att arbetsförhållandena är säkra har det att sörja för säkerheten för medarbetarna, lagerinredningen och varorna.

Vårt service Ställagesystemsbesiktning minimerar riskerna genom skadade lagerinredningar.

Följande system är besiktningsskyldiga:

Certifierade inspektörer

Våra egna certifierade inspektörer har den fackkompetens som krävs för att genomföra kvalificerade expertbesiktningar.

De årliga besiktningarna genomförs under pågående drift genom visuella inspektioner. Resultaten dokumenteras och lagret erhåller ett besiktningsbevis. Därmed har det dokumenterats att ägaren har genomfört de säkerhetsåtgärder som krävs. Systematiska kontroller ökar säkerheten och skapar besparingspotential. 

Fördelar:

  • Europastandarden EN 15635 reglerar omfattningen och proceduren för kontroll av lagerinredningar

  • Årliga besiktningar under pågående drift

  • Interna certifierade hyllsystemsinspektörer

  • Besiktningsbevis

NEDLADDNING

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

525.7 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]