SSI Augmented Support

SSI Augmented Support är det första multifunktionella mobila kommunikationssystemet för video i realtid som tillhandahåller alla verktyg som krävs för effektivt underhålls- och reparationsarbete. På grund av den höga flexibiliteten och den enkla användningen förbättrar systemet arbetsprocessen på många områden, vilket sparar tid och kostnader.

En tekniker på plats aktiverar SSI Augmented Support och blir kort därefter uppkopplad till SSI Schäfer Technical Support. Åtgärderna överförs i realtid så att åtgärder genast kan vidtas för att definiera problemet och analysera den aktuella situationen. Alla kommuikationsmissförstånd elimineras och felet blir på kort tid åtgärdat med hjälp av röst- och videokommunikation.

Genom sin innovativa design kan teknikerns headset användas tillsammans med skyddshjälm. Centralenheten (en handdator med integrerad pekskärm) kan användas även med handskar. Den kan bäras både med bälteshållare och med bärrem.

Den hindrar inte teknikerns rörelsefrihet och lämnar händerna fria för att hantera maskinen. Handdatorns användarmeny är enkelt och intuitivt uppbyggd. Hela systemet är utformat för att underlätta snabb och effektiv felavhjälpning.

Avgörande är att fördröjningar elimineras och att driften av systemet kan återupptas omedelbart och att tids- och kostnadskrävande resor undviks.

  • Intuitiv, audiovisuell kommunikation mellan serviceteknikern på plats och supportmedarbetaren hos SSI SCHÄFER

  • Med videofunktionen på headsetet överförs händelserna på plats i realtid till skärmen hos supportmedarbetaren

  • Skärmdelningsfunktionen möjliggör växelvis utbyte av bildinformation

  • Kostnadsbesparing tack vare snabbare problemlösning

  • Reducerade stilleståndstider i systemet

  • Support av experter och utbildning personal

[---Error_NoJavascript---]