Systemövervakning

Systemövervakningen omfattar alla åtgärder som krävs för att ditt WMS ska kunna förbli i drift långsiktigt:

 • Systemövervakningen sker med ett övervakningsverktyg och garanteras av våra kvalificerade tekniker via fjärrunderhåll

 • Servicen omfattar alla åtgärder som krävs för att ditt WMS ska kunna förbli i drift långsiktigt

 • I servicen ingår också att identifierade problem eskaleras till relevant avdelning

 • Riktad övervakning av systemrelevanta parametrar:

  • Maskinvara

  • Operativsystem

  • Applikatikoner

 • Manuell kontroll med jämna mellanrum gör att svaga punkter kan identifieras och åtgärdas

 • Potentiella fel identifieras genom långtidsobservation

 • Snabb reaktion på felmeddelanden från systemet

 • Lösningsförslag samt prestandadata dokumenteras i den månadsrapport som tillhandahålls kunden

[---Error_NoJavascript---]