Teknisk support

Vi finns där för dig – dygnet runt

Vårt skräddarsydda service- och underhållsutbud är utformat för maximal tillgänglighet, säkerhet och stabilitet. Med Schäfer Global Call Management har du tillgång till hela spektret av våra tekniska supporttjänster.

Den direkta VPN-uppkopplingen innebär att våra experter kan identifiera möjliga problem och lösa dem med fjärrdiagnos. Det gör att SSI SCHÄFER kan garantera korta rekationstider.

 

VÅR TEKNISKA SUPPORT BESTÅR AV:

Om ett fel uppstår i din anläggning eller ditt system från SSI SCHÄFER kan du använda vår beredskapsservice 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Redan i telefonen får du tala med våra kompetenta ingenjörer och produktchefer som kan ge dig detaljerade råd:

 • Centralt hotlinenummer (24/7) och felanmälningsverktyget ”ITS”

 • Garanterade reaktionstider

 • Samtalsövervakning och kundfeedback

 • Call-Reporting

 • Strukturer för problemeskalation i hela världen

Om du behöver hjälp av våra tekniker på plats hos dig, eftersom felavhjälpning per telefon eller fjärrservice inte kunnat genomföras, finns SSI SCHÄFER tillgängligt för dig inom en garanterad kort reaktionstid. Därför har vi alltid flera ingenjörer i tjänst parallellt inom alla våra områden. Dessom har vi över 90 servicecenter över hela världen. Felavhjälpning hos ditt företag sker snabbt, effektivt och i enlighet med tydligt definierade eskaleringsmekanismer. Varje serviceinsats avslutas med en omfattande rapport, vilket garanterar fullständig transparens.

Du får:

 • Ständig tillgänglighet av kvalificerade SSI SCHÄFER servicetekniker (24/7)

 • Garanterad kort reaktionstid

 • Minimerad avbrottstid och därmed högre tillgänglighet

Systemövervakningen omfattar alla åtgärder som krävs för att ditt WMS ska kunna förbli i drift långsiktigt:

 • Systemövervakningen sker med ett övervakningsverktyg och garanteras av våra kvalificerade tekniker via fjärrunderhåll

 • Servicen omfattar alla åtgärder som krävs för att ditt WMS ska kunna förbli i drift långsiktigt

 • I servicen ingår också att identifierade problem eskaleras till relevant avdelning

 • Riktad övervakning av systemrelevanta parametrar:

  • Maskinvara

  • Operativsystem

  • Applikatikoner

 • Manuell kontroll med jämna mellanrum gör att svaga punkter kan identifieras och åtgärdas

 • Potentiella fel identifieras genom långtidsobservation

 • Snabb reaktion på felmeddelanden från systemet

 • Lösningsförslag samt prestandadata dokumenteras i den månadsrapport som tillhandahålls kunden

SSI Augmented Support är det första multifunktionella mobila kommunikationssystemet för video i realtid som tillhandahåller alla verktyg som krävs för effektivt underhålls- och reparationsarbete. På grund av den höga flexibiliteten och den enkla användningen förbättrar systemet arbetsprocessen på många områden, vilket sparar tid och kostnader.

En tekniker på plats aktiverar SSI Augmented Support och blir kort därefter uppkopplad till SSI Schäfer Technical Support. Åtgärderna överförs i realtid så att åtgärder genast kan vidtas för att definiera problemet och analysera den aktuella situationen. Alla kommuikationsmissförstånd elimineras och felet blir på kort tid åtgärdat med hjälp av röst- och videokommunikation.

Genom sin innovativa design kan teknikerns headset användas tillsammans med skyddshjälm. Centralenheten (en handdator med integrerad pekskärm) kan användas även med handskar. Den kan bäras både med bälteshållare och med bärrem.

Den hindrar inte teknikerns rörelsefrihet och lämnar händerna fria för att hantera maskinen. Handdatorns användarmeny är enkelt och intuitivt uppbyggd. Hela systemet är utformat för att underlätta snabb och effektiv felavhjälpning.

Avgörande är att fördröjningar elimineras och att driften av systemet kan återupptas omedelbart och att tids- och kostnadskrävande resor undviks.

 • Intuitiv, audiovisuell kommunikation mellan serviceteknikern på plats och supportmedarbetaren hos SSI SCHÄFER

 • Med videofunktionen på headsetet överförs händelserna på plats i realtid till skärmen hos supportmedarbetaren

 • Skärmdelningsfunktionen möjliggör växelvis utbyte av bildinformation

 • Kostnadsbesparing tack vare snabbare problemlösning

 • Reducerade stilleståndstider i systemet

 • Support av experter och utbildning personal

Har du frågor om våra programvaror kan du alltid vända dig till en kvalificerad programvarutekniker hos SSI SCHÄFER, som tar sig an support av ditt system.

Våra servicetjänster omfattar:

 • Frågor om användning av programmen

 • Felsökning i felsituationer

 • Tillägg till vår programvara för att integrera nya affärsprocesser i befintliga system.

Naturligtvis finns uppgraderingar till befintliga system tillgängliga, så att ditt system kan hållas tekniskt aktuellt. Dessutom hjälper vi dig när det gäller att kombinera anslutna system med andra databaser, operativsystem eller gränssnitt till tredjepartssystem så att det överordnade målet – ditt systems tillgänglighet – kan garanteras.

Vi satsar på:

 • Kvalificerade programvarutekniker som är tillgängliga dygnet runt

 • Lokala serviceteam över hela världen

 • Medarbetare som är utbildade i kunders språk och kultur

 • Att bygga nätverk mellan vår programvarusupport och SSI SCHÄFERs utvecklingsteam inom andra områden (som t,ex, mekaniska komponenter)

 • Integrering av tredjepartstillverkare inom området databaser och operativsystem

 • Integrering av våra kundsystem i SSI SCHÄFERs supportnätverk så att vi kan leverera hjälp online.

NEDLADDNING

Kundservice- och support

Omfattande Life Cycle Management och intelligenta tjänster för dina system

589.5 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]