Teknikerjour

Om du behöver hjälp av våra tekniker på plats hos dig, eftersom felavhjälpning per telefon eller fjärrservice inte kunnat genomföras, finns SSI SCHÄFER tillgängligt för dig inom en garanterad kort reaktionstid. Därför har vi alltid flera ingenjörer i tjänst parallellt inom alla våra områden. Dessom har vi över 90 servicecenter över hela världen. Felavhjälpning hos ditt företag sker snabbt, effektivt och i enlighet med tydligt definierade eskaleringsmekanismer. Varje serviceinsats avslutas med en omfattande rapport, vilket garanterar fullständig transparens.

Du får:

  • Ständig tillgänglighet av kvalificerade SSI SCHÄFER servicetekniker (24/7)

  • Garanterad kort reaktionstid

  • Minimerad avbrottstid och därmed högre tillgänglighet

[---Error_NoJavascript---]