Förebyggande service

Bästa ​​​​​​​systemskydd

Förebyggande underhåll utförs av våra specialutbildade servicetekniker med hjälp av Computerized Maintenance Management System (SSI SCHÄFER CMMS).

SSI SCHÄFER CMMS är en elektronisk serviceportal som effektivt hanterar och styr underhålls- och reparationsarbetet som utförs på dina system. Big data är en central aspekt av Industri 4.0. Med hjälp av SSI SCHÄFER CMMS kan alla relevanta data lagras, konsolideras och visualiseras för att erhålla djupgående slutsatser.

Fördelar med SSI SCHÄFER CMMS:

 • Papperslösa processer och elektronisk rapportering av underhållsåtgärder

 • Kontinuerlig översikt över systemens underhållshistorik

 • Teknisk dokumentation är alltid tillgänglig

 • Förebyggande av problem med hjälp av en lång tids dataanalys

 • Planering och optimering av förebyggande underhåll

 • Detaljerad lista över underhållsarbeten för varje systemkomponent

 • Effektivt organiserat underhåll

 • Lista över använda reservdelar och bekväm registrering via SSI SCHÄFER nätbutik i serviceportalen

Förutom aktuella underhållsåtgärder omfattar förebyggande tjänster även inspektioner, säkerhetskontroller, systemövervakning samt utbildning för dina anställda. Du drar nytta av förbättrad systemtillgänglighet genom att upptäcka skador och slitage i ett tidigt skede.

VÅRA FÖREBYGGANDE TJÄNSTER BESTÅR AV:

Maintenance Icon.jpg

Underhållsåtgärder inkluderar både visuell och akustisk bedömning samt alla uppgifter som krävs för att systemet ska ha ett visst skick. SSI SCHÄFER utför underhållet med hjälp av erfarna och certifierade servicetekniker. Därmed kan allt arbete som krävs utföras redan under underhållsfasen.

Inspection Icon.jpg

Våra inspektioner säkerställer att du alltid får tydlig information om systemets skick. Genom att använda erfarna servicetekniker garanterar vi en pålitlig bedömning av systemets befintliga skick.

 • Regelbundna ​​​​​​​inspektioner som utförs av kvalificerad personal

 • Kunskap om systemets aktuella tillstånd baserat på inspektionsrapporten

 • Detaljerad systemrapport

Safety Inspection Icon.jpg

Operatörer inom EU måste minst en gång om året utföra en säkerhetskontroll för att verifiera att systemet fungerar säkert i enlighet med lokala föreskrifter. SSI SCHÄFER utför dessa kontroller med hjälp av specialutbildade servicetekniker.

 • Intyg om att alla personliga skyddsanordningar fungerar korrekt och effektivt

 • Lägre ​​​​​​​kostnader eftersom inga ytterligare kontroller genom en enskild myndighet behövs

 • Mindre administrationsbehov och produktionsbegränsningar tack vare att säkerhetskontrollen utförs tillsammans med andra kontroller och underhållsåtgärder

Rack Inspection Icon.jpg

Standarden EN 15635 “Användning och underhåll av lagerinredningar”reglerar omfattningen och processen om hur lagerlokaler kontrolleras. SSI SCHAEFER’s egna officiellt certifierade ställningsinspektörer kontrollerar dina lagerlokaler visuellt. Resultaten dokumenteras och märks med kontrolltecken. Vid behov av reparationer utförs bytet snabbt genom en kvalificerad medarbetare.

Följande ställningssystem måste ​​​​​​​kontrolleras:

 • Pallställ

 • Hyllställ​​​​​​​

 • Grenställ​​​​​​​​​​​​​​

 • Drive-in-ställ

 • Mobila ställ

 • Pallrullfack

System Monitoring Icon.jpg

Systemövervakning omfattar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fabrikens datorer fungerar under en lång tid. SSI SCHÄFER genomför övervakningen med hjälp av ett specialverktyg och genom kvalificerade externa tekniker.

 • Manuell, regelbunden bedömning för att identifiera och eliminera brister

 • Identifiering av potentiella fel genom långtidsövervakning

 • Snabba reaktioner på systemets felmeddelanden

 • Tillhandahållande av lösningsförslag och prestandadata i form av en månadsrapport

Training Icon.jpg

För att kunna utnyttja hela dina faciliteters och systemens potential och förebygga onödiga driftstopp måste de användas korrekt. SSI SCHÄFER erbjuder all nödvändig utbildning direkt efter köpet samt efter behov. Alla deltagare får ett certifikat.

 • Underhållsutbildning på systemets arbetsplats eller i vårt teknikcenter

 • Utbildning för operatörer och administratörer (alternativt återkommande utbildning vid personalbyte)

 • Kvalificerade instruktörer med omfattande professionell erfarenhet (på flera språk)

 • Online learning-plattform för kontinuerlig och oberoende utbildning av dina tekniker

FÖREBYGGANDE TJÄNSTER

Förebyggande Systemövervakning

Förutom aktuella underhållsåtgärder omfattar förebyggande tjänster även inspektioner, säkerhetskontroller, systemövervakning samt utbildning för dina anställda. Du drar nytta av förbättrad systemtillgänglighet genom att upptäcka skador och slitage i ett tidigt skede.

KUNDSERVICE- OCH SUPPORT

Kundservice & support - Teknisk Support

Kundservice & Support

Teknisk Support

Kundservice & Support Life Cycle Management

Kundservice & Support

Life Cycle Management

NEDLADDNING

Kundservice- och support

Omfattande Life Cycle Management och intelligenta tjänster för dina system

589.5 KB

DO YOU HAVE QUESTIONS OR REMARKS?

[---Error_NoJavascript---]