Company history SSI SCHÄFER

Det stora genombrottet

1953: Milstolpen

Den revolutionerande Lager-Fix-lådan utvecklas, en stapelbar låda med ett ”titthål” på framsidan.

1961/62: Internationaliseringen börjar

Det första utländska dotterbolaget bildas i Schweiz, och kort därefter det andra i England.

[---Error_NoJavascript---]