SSI SCHÄFER history

Grundläggningsåren

1937: Hur allt började

Den 16 januari 1937 lades grunden för dagens globalt verkande företagsgrupp SSI SCHÄFER. Då infördes följande i handelsregistret i Burbach: ”Fritz Schäfer – fabriksmässig tillverkning av plåtvaror av alla slag”.

​​​​​​​1939: Framgången börjar bära frukt

Firman är redan så framgångsrik att den första produktionshallen måste byggas till. I den sysselsattes redan 1940 tjugo anställda.

 

[---Error_NoJavascript---]