Highlight Image Food & Beverage, Lift&Run

Hur SSI SCHÄFER återuppfinner effektiviteten på Intralogistiska lösningar

Från den 11-15 september 2017 presenterar SSI SCHÄFER, som är välrdsledande, sina modulära och skalbara intralogistiska lösningar på drinktechmäsan i München. Lagrings- och plockningssystem från SSI SCHÄFER är skräddarsydda för varje kund och utformad med en djup förståelse för dryckesindustrin och vad kunden önskar.

Green logistic, leveranstider, ergonomi på arbetsplatsen och spårbarhet är några av de viktigaste logistikutmaningarna som företag inom dryckesindustrin står inför idag. SSI SCHAEFER är perfekt utrustad för att möta kundernas alltmer komplexa behov inom detta område tack vare konsekvent fokus på kundernas och marknadens krav och den pågående utvecklingen av IT-kapaciteten. "SSI SCHAEFER utvecklar kundfokuserade kompletta lösningar baserade på global projektkompetens, bred kompetens och lång erfarenhet inom livsmedels- och dryckesmarknaden", förklarar Andreas Oy, vice vd Food & Beverage på SSI SCHAEFER. "Vi ser fram emot att diskutera de mässa besökarnas individuella utmaningar och att utveckla skräddarsydda lösningar."

Innovativa lösningar: flexibel och skalbar

När man plockar dryckespallar är optimal samverkan av komponenter avgörande för att komplexa orderkonsolideringar ska genomföras automatiskt och på ett tillförlitligt sätt. På årets utställning kommer besökare att få möjlighet att lära sig mer om det mångsidiga Schäfer-fallplockningssystemet - en integrerad, modulär och helt skalbar lösning för automatiserad leveransplockning. Schäfer Lift & Run System (SLR) används i den högdynamiska hanteringen av dryckespallar i ett lager för lagring av kanaler. Med sin förmåga att öka lagringskapaciteten och effektiv energianvändning blir detta system ett intressant alternativ till de traditionella pallåterhämtningsmaskinerna.

Andra förväntningar inom dryckesindustrin inkluderar konstant tillgång till alla artiklar, parallella processer och maximal genomströmning utan flaskhalsar. Den patenterade SSI SCHÄFER 3D-Matrix Solution® ger en hög grad av flexibilitet i kombination med parallell utförande av olika transportuppgifter. Med hjälp av hologramlådor med exempel, visas denna revolutionerande lösning på SSI SCHAEFER drinktec-stället. Specialister från SSI SCHAEFER-laget kommer att vara till hands för att ge kunderna skräddarsydda, branschspecifika och lösningsorienterade råd.

 

Hall 1, Stand 508

Kontaktperson

Lea Werthebach PR Manager Telefonnummer: +49 2735 70-395 Mail: lea.werthebach@ssi-schaefer.com
[---Error_NoJavascript---]