Fördelar

  • Systemvisualisering

  • Resultatnyckeltal

  • Materialflödesvisualisering

  • Lagrets funktionsstatus: central informationspunkt för insamling och distribution av systemmeddelanden, larmhantering med olika larmnivåer, felinformationsservice och felrapportsystem

  • Olika systeminformationsdisplayer

  • Dagliga användar- och hanteringsrapporter

  • Kombination av olika informationer i en enda vy

  • Analys av långtidsdata

[---Error_NoJavascript---]