Full klarhet för välgrundade beslut

Med WAMAS® Lighthouse kan du se, mäta och analysera flödet i ditt system för att få fram säkra beslut. Den centrala informationsplattformen visualiserar hela ditt system inklusive materialflödet, analyserar effektivitetsnyckeltalen och ger flera möjligheter för kontroll och övervakning. Den har dashboards för olika användargrupper och förenar tekniska och logistiska vyer med operativa data. Dessutom fungerar den även tillsammans med redan befintliga system.

[---Error_NoJavascript---]