LRM-system som en framgångsfaktor

Användningen av system för planering och styrning av personalresurser är en viktig konkurrensfördel för många företag. På grund av intralogistiska utmaningar som belastningstoppar och ökade volymer ökar pressen hela tiden på företagen. Effektiv användning och snabbt tillhandahållande av resurser är viktigare än någonsin och många företag behöver större lager och mer personal.

[---Error_NoJavascript---]