SAP Solution Manager

Vi hanterar i huvudsak våra SAP-projekt med SAP Solution Manager, vilket säkerställer ett effektivt och smidigt projektförlopp. Våra medarbetare är väl förtrogna med de metoder och funktioner som SAP Solution Manager erbjuder för att avgöra dina behov, definiera kravspecifikationer och via implementerings- och testfasen nå fram till driftsättning och användarutbildning. Under denna process hanterar Solution Manager alla centrala planerings- och dokumentationsuppgifter samt även styrning och systemkonfiguration.

[---Error_NoJavascript---]