Schemaläggning av personal

Definierade nyckeltal för personalfördelningsplanering gör det enklare att styra den dagliga driften i lagret. Informationen är tillgänglig när som helst och är möjliggör framförhållning för planering och optimal resursanvändning. Därigenom kan lagrets produktivitet öka.

[---Error_NoJavascript---]