Logistikprogramvarans strategiska betydelse

I dessa omvandlingsprocesser har logistikprogramvaran en utomordentligt strategisk betydelse. Den spelar en nyckelroll för den intelligenta sammankopplingen av materialflöden och processer. Idag efterfrågas inte längre rena programmoduler utan systemlösningar för specifika behov.

I samband med förändringarna i de logistiska uppgifterna och den ökande komplexiteten ökar kravet på koordinering mellan de enskilda delprocesserna.

En överordnad instans för optimering, styrning och övervakning av alla data- och varuflöden inom leveranskedjan krävs för att kunna genomföra alla relevanta varuförflyttningar och varubokningar på ett överskådligt sätt.

All order, basdata, bestånd och lagerändringar, utförandeinstanser samt alla berörda parters status måste kopplas samman i realtid. På så sätt kan hela kedjan aktivt kontrolleras och styras i sin helhet. Det betyder: Logistikprogramvaran måste ses som en totallösning. Det gör att systemet kan drivas så effektivt som möjligt samtidigt som potentiella gränssnittsproblem elimineras.

SSI SCHÄFER utmärker sig med sitt programvarupaket WAMAS® och tillhandahåller en leveransklar programlösning som mer än väl uppfyller dessa krav. Vår logistikprogramvara WAMAS® säkerställer den vertikala integrationen av alla intralogistikkomponenter och erbjuder kunderna ett komplett högpresterande  system.

[---Error_NoJavascript---]