Produktivitet and kvalitet

•    Snabb feldiagnos
•    Färre fel
•    Systemstillestånd undviks 
•    Förbättrad tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet

WAMAS® Lighthouse är en skalbar webbapplikation, som kan användas på många olika stationära eller mobila enheter. WAMAS® Lighthouse-servern är plattformsoberoende, resurseffektiv och kan köras på flera olika operativsystem.

[---Error_NoJavascript---]