Nyckeltal och dashboards

Fullständig transparens för välgrundade beslut

WAMAS® Lighthouse instrumentpanel från SSI SCHÄFER kombinerar klassisk visualiseringsteknik med visning av logistiska resultatindikatorer. Med WAMAS® Lighthouse kan du se, mäta och analysera flödet i ditt system för att få underlag för säkra beslut.

Den centrala informationsplattformen visualiserar inte bara ditt system utan även materialflödet, visar resultatindikatorer och ger dig omfattande kontrollmöjligheter. Denna ”single point of information” kombinerar det tekniska och logistiska perspektivet med driftdata i en panel som är individuellt utformat för olika användargrupper.

STATE-OF-THE-ART SOFTWARE TECHNOLOGY AND TOP PERFORMANCE THAT GROWS WITH YOUR BUSINESS

Warehouse KPIs at a glance.

WAMAS Lighthouse

Warehouse KPIs at a glance.

FULLSTÄNDIG TRANSPARENS FÖR VÄLGRUNDADE BESLUT

WAMAS® Lighthouse sätter användaren i centrum. Systemets intuitiva gränssnitt gör det enkelt att använda och underlättar navigeringen i systemet.

Med WAMAS® får du en realistisk bild av hela systemet och möjlighet att granska dess olika delar mer i detalj.

 • Användarfokuserad design och intuitivt gränssnitt

 • Konfigurerbara diagram och instrumentpaneler för olika roller

 • Skalbar och plattformsoberoende webbapplikation

 • Stöder tekniker och underhållspersonal med detaljerade och strukturerade tekniska vyer av systemet

 • Stöder lagerchefer och driftpersonal med detaljerade och strukturerade vyer över systemets logistiska aspekter, t.ex. prestanda, materialflöde eller orderhantering

 • Uppgraderingsbar

 • 24/7 support över hela världen

•    Snabb feldiagnos
•    Färre fel
•    Systemstillestånd undviks 
•    Förbättrad tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet

WAMAS® Lighthouse är en skalbar webbapplikation, som kan användas på många olika stationära eller mobila enheter. WAMAS® Lighthouse-servern är plattformsoberoende, resurseffektiv och kan köras på flera olika operativsystem.

 • Systemvisualisering

 • Resultatnyckeltal

 • Materialflödesvisualisering

 • Lagrets funktionsstatus: central informationspunkt för insamling och distribution av systemmeddelanden, larmhantering med olika larmnivåer, felinformationsservice och felrapportsystem

 • Varierande display av systeminformation

 • Dagliga användar- och systeminformationsrapporter

 • Kombination av olika informationer i en enda vy

 • Analys av långtidsdata

DOWNLOADS

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

858.1 KB

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]