Länkar

Om du använder externa länkar som finns tillgängliga på någon av våra webbplatser, omfattas dessa länkar inte av denna dataskyddspolicy. Vid tillhandahållandet av länkar säkerställer vi att det, vid upprättandet av länken, inte fanns någon uppenbar överträdelse av gällande lag på den länkade webbplatsen. Vi har emellertid inget inflytande över andra tjänsteleverantörers efterlevnad av dataskydd och säkerhetsbestämmelser.

Vi hänvisar dig därför till de andra tjänsteleverantörernas webbplatser och deras egna dataskyddspolicys.