Automat styrda fordon med hive-mind-intelligens

För snabb reagerande och noggrann transport i lagret blir de någonsin så populära: SSI SCHEFERs hive-mind-AGV. De kan kommunicera med varandra och organisera sig självständigt och på ett decentraliserat sätt för att göra sina uppgifter effektivt.

[---Error_NoJavascript---]