3D-MATRIX Solution®[EN]

3D-MATRIX Solution®: Lagerung, Pufferung und Sequenzierung in einem System

Probleme herkömmlicher Lageranlagen

Herkömmliche Lageranlagen finden ihre Grenzen in der systembedingt beschränkten Anzahl der Lifte. Das führt zu Engpässen in der Ein- und Auslagerung. In Folge dessen ist die Anzahl der Transferplätze begrenzt und dadurch nur eine bedingte Entkopplung der Prozesse auf den horizontalen und vertikalen Achsen möglich.

Eine Shuttle-bedingte Leistungserhöhung der Gassen führt in der Vorzone zu erheblichen Engpässen auf den Fördertechnik-Loops. Eine Sequenzbildung ist systembedingt nur durch zusätzliche und nachgeschaltete Sequenzierungssysteme möglich.

Aus diesem Grund haben wir die 3D-MATRIX Solution® entwickelt: Mit dieser patentierten Lösung führt SSI SCHÄFER die automatisierten Lagersysteme in eine neue Dimension. Das modulare Konzept steht für hochdynamische Systemlösungen zur Lagerung und Kommissionierung von Einzelartikeln, Kartons, Lagen-Trays und Paletten.

 

Die innovative Lösung: flexibel und revolutionär

Die Matrix besteht aus drei wesentlichen Systemkomponenten: Shuttle-Fahrzeugen, Liften und Fördersystemen. Die Shuttle-Fahrzeuge arbeiten auf der X-Achse in der Tiefe der Lagerkanäle. Liftsysteme sorgen für den vertikalen Abtransport der Lagergüter auf der Y-Achse. Die Fördersysteme übernehmen den horizontalen Transport auf der Z-Achse und die Bereitstellung der Güter an die direkt angebundenen Kommissionier- oder Versandarbeitsplätze. Dabei sind alle Bewegungen, welche die eingesetzten Transportmittel innerhalb des Lagerspeichers auf der X-, Y- und Z-Achse ausführen, konsequent voneinander getrennt und können so parallel erfolgen.

3D-MATRIX SOLUTION®: LAGRING, BUFFRING OCH SEKVENSERING I ETT SYSTEM

Dynamik utan flaskhalsar

Tack vare den speciella designen hos 3D-MATRIX Solution® behandlas lagerkuben som ett på alla sidor öppet system. Detta skapar självständiga processer samtidigt som flaskhalsar undviks. 3D-MATRIX Solution® gör det möjligt att komma åt alla artiklar i lagersystemet och förser alla anslutna gods-till-person-arbetsplatser med de önskade lagerartiklarna. Överallt manuellt arbete utförs av medarbetarna lägger vi stor vikt vid ergonomin.

Tack vare den oinskränkta tillgängligheten medan systemet är i drift är underhållet mycket enkelt. Dessutom kan modulerna utan problem integreras i ditt befintliga lagerstyrningssystem.

3D-MATRIX Solution® erbjuder exakt den flexibilitet som krävs inom e-handelsområdet. Här gäller det framför allt att realisera skalbara system med en lagerkapacitet på över 500 000 artiklar. Vi dimensionerar den aktuella lagerkapaciteten och prestandan för ett system med hänsyn till de processer som ligger före respektive efter lagret. Vår lösning erbjuder exakt det som den snabbt växande e-handelsmarknaden behöver för sina affärer.

Du kommer att uppleva en väsentligt ökad effektivitet, en lösning som kan växa tillsammans med dig, samt en långsiktigt säker investering.

 • Högdynamisk systemlösning för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagertablarer och pallar

 • Parallella processer genom frikoppling av horisontell och vertikal transport och leverans till arbetsplatserna

 • Ständig tillgång till alla artiklar i lagret

 • Dynamik och högt genomflöde utan flaskhalsar

 • Ingen ABC-klassificering av lagergodset behövs

 • Buffring av tillförseln genom transferplatser

 • Fullständig sekvensiering av orderna

 • Hissarna har individuell tillgång till transferplatserna

 • Modulär, skalbar och utbyggbar lösning

 • Alla komponenter kan installeras i valfritt antal och med fri lokalisering, och lagret kan utvidgas flexibelt i längd, bredd och höjd

 • Förenklat underhåll tack vare enkel åtkomlighet under löpande drift

SKALBAR FLERNIVÅ SHUTTLE NAVETTE PÅ KARL STORZ

SSI SCHÄFER som helhetsleverantörr - en säker investering.

Hög dynamisk sekvensbildning i små delslogistik

SSI SCHÄFER har implementerat ett väldigt dynamiskt Navette lager i enlighet med 3D-MATRIX Solution® för Karl Storz GmbH & Co KG som huvudentreprenör. En systemdesign med maximal flexibilitet och töjbarhet i åtanke, 120 000 lagerförvaringsplatser och användningen av 42 innovativa Navette-shuttles har ökat effektiviteten hos Karl Storz med mer än 20 procent jämfört med konventionella systemkoncept.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]