Certifiering

Frågan om hållbara fastigheter och Green Building ägnar vi särskild uppmärksamhet. Hos SSI SCHÄFER har vi samlat dessa frågor under rubriken Green Logistics. På begäran kan du få dina byggnader certifierade hos oss med ett internationellt erkänt kvalitetssigill för hållbart och energieffektivt byggande.

Våra experter certifierar byggnaderna på det sätt du önskar, enligt DGNB, LEED eller BREEAM.

Beroende på graden av teknifiering i en logistikbyggnad krävs elström för att försörja arbetsplatser, marktransportfordon och annan teknik eller för att kyla lagerhallar. Dessutom måste utrymmen för infrastrukturen skapas, som transformatorstationer eller centrala och lokala laddstationer. En god logistik- och byggplanering kan kompensera för en del av elkostnaderna genom ett effektivt energikoncept. Enligt maximen ”så mycket som behövs, men så lite som möjligt” erbjuder exempelvis batteriladdningskoncept eller energiekonomiskt optimerad drift av logistiktekniken en betydande besparingspotential.

Även en kompakt lagring av godset bidrar till detta mål: Med maximal förtätning av en befintlig lageryta kan lagerkapaciteten på samma yta ökas med över 90 procent, eller alternativt 40 procent av lagerytan frigöras. Det gynnar företaget, eftersom både den större lagringsvolymen och den mindre byggnadsvolymen och reducerade byggnads- och kylningskostnader utgör en ekonomisk motvikt till den konstanta energikostnaden i en temperaturstyrd lagerhall.

[---Error_NoJavascript---]