Design, planering och hållbarhet

Dessutom åtar vi oss också hela planeringen av systemet, inklusive infrastruktur och externa anläggningar. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt frågorna om energieffektivitet och hållbarheten i de system vi planerar. Denna service omfattar lokaliseringsval, arkitektur- och konstruktionsplanering liksom optimal design av hållbar och energieffektiv system- och byggteknik. Du får därmed ett komplett paket med ett nyckelfärdigt logistiksystem.

[---Error_NoJavascript---]