Energikartläggning och energioptimering

Dessutom erbjuder vi våra kunder en energikartläggning enligt EN 16247, alltså en energibedömning av lagerfastigheter. Vi hjälper också till med att bygga upp ett energiledningssystem och med certifiering enligt ISO 50001. Allt detta syftar till att visa våra kunder på möjligheterna till energibesparingar och hjälpa till att genomföra dem. Effektiviteten av dessa optimeringsåtgärder illustreras av deras ROI (return on investment). Vi kontrollerar dessa åtgärder genom återkommande energikartläggningar som effektivt dokumenterar besparingarna.

[---Error_NoJavascript---]