Fashion Logistics

Fashion

Problem med konventionella lagringssystem

Konventionella förvaringssystem begränsas av det begränsade antalet hissar. Detta leder till flaskhalsar under lagring och hämtning. Följaktligen är antalet överföringsutrymmen begränsade och processerna kan i en begränsad utsträckning endast frikopplas längs de horisontella och vertikala axlarna.

 

Att öka prestanda genom att använda shuttles i gångarna skapar emellertid stora flaskhalsar på transportbandslingorna. Sekventering är endast möjlig genom att använda ytterligare och senare installerade sekvenseringssystem.

 

Därför utvecklade vi 3D-MATRIX Solution®: Med denna patenterade lösning tar SSI SCHÄFER automatiska lagringssystem till en ny nivå. Modulkonceptet erbjuder högdynamiska systemlösningar för förvaring och plockning av enskilda artiklar, kartonger, lagrade brickor och pallar.

 

Den flexibla och revolutionerande innovationen

Matrisen består av tre viktiga systemkomponenter: Transportfordon, hissar och transportsystem. Skyttelbussarna arbetar på x-axeln i djupet av lagringskanalerna. Lyftsystem ger vertikal transport på y-axeln. Transportörsystemen hanterar den horisontella transporten på z-axeln och levererar varorna direkt till de anslutna plocknings- eller sändningsarbetsstationerna. Alla rörelser som transportanordningarna utför inom lagringsanläggningen är konsekvent separerade på x-, y- och z-axlarna. Detta gör att alla kan utföras parallellt.

[---Error_NoJavascript---]