Följande parametrar är härvid av betydelse

Målet för varje investering i nya logistiksystem är att säkra investeringen och öka avkastningen på kapitalet. Därför startar en professionell rådgivning med en metodisk analys av företagets individuella situation.

  • Planeringsmiljö

  • Varumottagningsstrukturer

  • Orderstrukturer

  • ABC-analyser

  • Lageranalys

  • Fluktuationer i försäljningen

  • Produktionsprogram

  • Ruttplanering

[---Error_NoJavascript---]