Fördelar för Stockmann

  • Effektivitet: behandling av olika ordertyper I ett lager

  • Reducering av kostnader genom automatisering av tidigare manuella processer

  • Flexibilitet: enkel hantering av ständigt skiftande kvantiteter hos de olika ordertyperna.

  • Universellt: hantering av en brett spectrum av produkter, från stora artiklar till kosmetika eller hängande plagg, med ett system.

[---Error_NoJavascript---]