Genomförandet

Det följande är ett urval punkter där vi kan ge dig råd och som vi genomför tillsammans med dig:

Användning av förnybar energi

  • Vilka möjligheter finns det för solel, geotermi eller solvärme?

Belysning

  • Har lågenergilampor installerats? Finns det ett koncept för närvarodetektering?

Värme

  • Finns det meningsfulla komplement som exempelvis pelletsvärme, fjärrvärme från biogasanläggningar eller svartkroppsstrålare?

Byggnadsåtgärder

  • Kan ett energioptimerat utförande av tak och fasader realiseras? Är portar, dörrar och slussar tillräckligt isolerade?

  • Hur skulle energieffektiviteten påverkas om vi väljer en kompakt lagerlösning?

 

[---Error_NoJavascript---]