Planering och rådgivning

Planering och rådgivning för ekonomiska logistiklösningar

Varje företag har sina specifika krav på logistiken. En lyckad planering kräver därför först en grundlig analys av den aktuella situationen. Vår breda kompetens och erfarenhet har gjort SSI SCHÄFER till den prioriterade partnern för alla intralogistiska projekt och processer.
Med hjälp av moderna analysverktyg identifierar vi de logistiska svagheterna, definierar besparingar och simulerar lämpliga processförändringar. I en fortgående dialog med dig planerar vi steg för steg intelligenta och ekonomiska logistiklösningar som sträcker sig från det globala materialflödet till plockprocessen. 

Vi är med i projektet från idé till start

Redan i planeringsfasen utvärderas handlingsalternativen i fråga om möjligheter och risker och jämförs med olika finansieringsalternativ.
Vi integrerar både tekniska och kommersiella experter i processen för att säkra den framtida hållbarheten av din lösning. SSI SCHÄFER bidrar också med en omfattande kompetens inom området energieffektivitet vid planering av hållbara byggnader.

Era fördelar...

...kompletta lösningar som ger dig en färdig logistikanläggning. Denna omfattande lösning representerar en helhetsplanering som sträcker sig över processer, installation och den färdiga webbplatsen.

LÄS MER

ÖVERBLICK

Dessutom åtar vi oss också hela planeringen av systemet, inklusive infrastruktur och externa anläggningar. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt frågorna om energieffektivitet och hållbarheten i de system vi planerar. Denna service omfattar lokaliseringsval, arkitektur- och konstruktionsplanering liksom optimal design av hållbar och energieffektiv system- och byggteknik. Du får därmed ett komplett paket med ett nyckelfärdigt logistiksystem.

Målet för varje investering i nya logistiksystem är att säkra investeringen och öka avkastningen på kapitalet. Därför startar en professionell rådgivning med en metodisk analys av företagets individuella situation.

  • Planeringsmiljö

  • Varumottagningsstrukturer

  • Orderstrukturer

  • ABC-analyser

  • Lageranalys

  • Fluktuationer i försäljningen

  • Produktionsprogram

  • Ruttplanering

[---Error_NoJavascript---]