Stockmann 3D-Matrix Solution® för liggande varor

SSI SCHÄFER har utvecklat en totallösning för den finska varuhuskedjan Stockmann. Systemet är dimensionerat för 55 000 order med 180 000 enskilda delar per dag. Det centrala elementet i Stockmanns systemkoncept är shuttlelagret med 130 500 behållarplatser i två lagerplan. Vårt koncept 3D-Matrix Solution® ger Stockmann en unik flexibilitet och effektivitet i processerna tack vare att lagring, buffring och sekvensering ingår i ett enda system.

[---Error_NoJavascript---]