Utmaningar för intralogistiken

  • Lagerhållning av ett brett produktspektrum för flera kanaler

  • Snabb leverans när ordern mottagits

  • Flexibel hantering av dagliga och säsongsbetingade toppbelastningar

  • Optimerad returhantering

  • Effektiv expediering även av mycket små beställningar

  • Minimering av produktkontakter (product touches)

  • Snabb och korrekt leverans

  • Skräddarsydda IT-system

SSI SCHÄFER har utvecklat en modulär intralogistisk systemlösning speciellt för modebranschen med sikte på de komplexa kundkraven på denna marknad. 

[---Error_NoJavascript---]