Food & Beverage

Uppfriskande effektiva lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen

Produktivitetskraven i livsmedels- och dryckesbranschen har tydligt höjts under de senaste åren. Ett växande antal produkter och ständiga innovationer av förpackningarna gör att konventionella blocklager inte längre är ekonomiskt försvarbara. Detta ökar behovet av effektiva lager- och plocklösningar.

Lösningar från SSI SCHÄFER

UPPFRISKANDE EFFEKTIVA

  • Tillhandahållande i rätt tid av helpallar och plockade pallar i rätt sekvens för snabb avsändning med lastbil

  • Trenden att övergå från helpallshantering till blandade pallar med förpackningar och enstaka produkter/flaskor

  • Spårbarhet och säkra processer

  • Fler leveranser av mindre men oftare förekommande kundorder

  • Ökad prispress och kortare leveranstid

  • E-handel och klimatsmart logistik

  • Ergonomiska plockstationer

Branschspecialisterna hos SSI SCHÄFER stöder dig redan från den allra första idén till den nyckelfärdiga anläggningen med flexibla och skalbara lösningar som avsevärt höjer din effektivitet och produktivitet. Vår teknik kan användas inom alla temperaturområden. Vi kan dessutom tillhandahålla en programvara för manuella, delautomatiserade och helautomatiserade lager, skalbar i takt med ditt företags utveckling.

[---Image_alt---] Pallet conveying system [DAM:IMAGE:SV:1190]

Case Study Mydibel

Inga tillgängliga möjligheter

PRODUCTS, MODULES, SOLUTIONS AND SOFTWARE

Uppfriskande effektiva lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen

[---Image_alt---] Mobile Racking [DAM:IMAGE:SV:1759]

Mobilt Pallställ

[---Image_alt---] Schäfer Orbiter System [DAM:IMAGE:EN:1108]

Schäfer Orbiter®-system

[---Image_alt---] High-bay warehouse with storage Vinamilk [DAM:IMAGE:SV:1242]

Höglager

[---Image_alt---] Conveying system Kempf [DAM:IMAGE:EN:1432]

Palltransportörsystem

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Shelf-Retrieval Machines (SRM)

[---Image_alt---] Automated guided vehicles [DAM:IMAGE:SV:1166]

Matning och transport

Automatstyrt fordon

Software Solutions for your logistics

WAMAS® Logistikprogram

DOWNLOADS

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]