Livsmedel & Drycker

Uppfriskande effektiva lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen

Produktivitetskraven i livsmedels- och dryckesindustrin har tydligt höjts under de senaste åren. Ett växande antal produkter och ständig nya förpackningar gör att konventionella blocklager inte längre är ekonomiskt försvarbara. Detta ökar behovet av effektiva lager- och plocklösningar.

Lösningar från SSI SCHÄFER


UPPFRISKANDE EFFEKTIVA

  • Tillhandahållande i rätt tid av helpallar och plockade pallar i rätt sekvens för snabb avsändning med lastbil

  • Trenden att övergå från helpallshantering till blandade pallar med förpackningar och enstaka produkter/flaskor

  • Spårbarhet och säkra processer

  • Fler leveranser av mindre men oftare förekommande kundorder

  • Ökad prispress och kortare leveranstid

  • E-handel och klimatsmart logistik

  • Ergonomiska plockstationer

Branschspecialisterna hos SSI SCHÄFER stöder dig redan från den allra första idén till den nyckelfärdiga anläggningen med flexibla och skalbara lösningar som avsevärt höjer din effektivitet och produktivitet. Vår teknik kan användas inom alla temperaturområden. Vi kan dessutom tillhandahålla en programvara för manuella, delautomatiserade och helautomatiserade lager, skalbar i takt med ditt företags utveckling.

Pallet conveying system

Referens Mydibel

Inga tillgängliga möjligheter

PRODUKTER, MODULER, LÖSNINGAR OCH MJUKVARA

Uppfriskande effektiva lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen

Mobilt pallställ

Mobila Pallställ

ssi_orbiter_web.jpg

SSI Orbiter®

High-bay warehouse with storage Vinamilk

Höglager

Paletten-Fördertechnik

Palltransportörsystem

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

LAGERHANTERINGSMASKINER - SRM

Automatstyrda fordon

Matning och transport

AGV Förarlösa transportsystem

Software Solutions for your logistics

WAMAS® Logistikprogram

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för varje bransch. SSI SCHÄFERs kompetens kombinerar specifikt kunnande med stor erfarenhet för att leverera skräddarsydda lösningar.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]