Mål med projektet

  • Centrallagring på bara en plats

  • Mer effektivt  implementering

  • Automatisering och optimering av lagring och
    distributionsprocesser

  • Ökning av effektivitet samt lagringskapacitet
    att möta växande efterfrågan

  • Enklare försäkran om att bibehålla det djupfrysta genom snabbare plockning och att man slipper transporter mellan olika lager

  • Ökad genomströmning och servicekvalitet

[---Error_NoJavascript---]