Mydibel en Trend-Setter inom Deep-Freeze Industrin

Lagren har blivit sammanslagna och hela lagret finns nu i det nya komplexet vid huvudkontoret, gaffeltruckarna är ett minne blott. Utanför Mouscron levererar det familjeägda företaget Mybidel, grundat 1988, ca 1 100 frysta potatisprodukter till livsmedelsindustrin, detaljhandelskedjor och cateringföretag i mer än 75 länder. Under designfasen av sitt nya djupfryslager, bestämde livsmedelsproducenten ett automatiserat kanallagringssystem med shuttleteknik.

[---Error_NoJavascript---]