Utmaningar för intralogistiken:

  • Tillhandahållande i rätt tid av helpallar och plockade pallar i rätt sekvens för snabb avsändning med lastbil

  • Trenden att övergå från helpallshantering till blandade pallar med förpackningar och enstaka produkter/flaskor

  • Spårbarhet och säkra processer

  • Fler leveranser av mindre men oftare förekommande kundorder

  • Ökad prispress och kortare leveranstid

  • E-handel och klimatsmart logistik

  • Ergonomiska plockstationer

Branschspecialisterna hos SSI SCHÄFER stöder dig redan från den allra första idén till den nyckelfärdiga anläggningen med flexibla och skalbara lösningar som avsevärt höjer din effektivitet och produktivitet. Vår teknik kan användas inom alla temperaturområden. Vi kan dessutom tillhandahålla en programvara för manuella, delautomatiserade och helautomatiserade lager, skalbar i takt med ditt företags utveckling.

[---Error_NoJavascript---]