Utmaningar för intralogistiken

Detaljistverksamhet:

 • Den ”perfekta” lastpallen – lagringsvänlig, volymoptimerad och utformad för maximalt stabilitet, de exakta egenskaperna beror dock på transportvägens krav och detaljistens önskemål

 • Effektiv lagring och plockning av varierande sortiment, fördelade på olika temperaturzoner

 • Ett flertal olika förpackningsenheter

 • Säker uppföljning av sista förbrukningsdag och batchspårning

 • Effektiv hantering av stora volymströmmar

e-Grocery:

 • Effektiv och ergonomisk plockning av många småorder

 • Kort orderhanteringstid

 • Kort leveransfönster

 • Kraftiga leveranstoppar

 • Förberedelse för en effektiv sista sträckan-leverans

 • Garanti för obruten kylkedja ända fram till kundens dörr

 • Hög flexibilitet och skalbarhet för att tillgodose ett snabbt växande affärsområde

Vi stöder dig med modulära, individuellt utbyggbara och skalbara systemlösningar för livsmedelshandeln. Dessa lösningar hjälper dig att utforma dina logistikprocesser effektivare och mer hållbart.

[---Error_NoJavascript---]