Lösningar från SSI SCHÄFER

Materialflödet vid CERP Rouen följer dessa steg:

Leverantörens varor levereras i kartonger på staplade pallar. Efter lossning placeras kartongerna manuellt på transportsystemet som leder till arbetsstationerna i varuområdet. Plockning enligt principen om goods-to-man är grunden för denna retrofit.

Trots att CERP Rouen valde det automatiserade S-Pemat-systemet år 2000, syftar det nya projektet till att förbättra plockning av varor med lägre omsättningsgrad. Schäfer Carousel System (SCS) används sålunda för att ersätta en stor del av de statiska ställen. Kombinationen av SCS med arbetsplatsen Pick to tote möjliggör plockning av mer än 50% av föremålen med medellång eller långsam omsättning.

 

Efter att ordern plockas och innan varorna tilldelas enskilda kunder, transporteras backarna till plockstationerna i fraktområdet. Vid den första plockningsstationen, där upp till 1.800 backar per timme kan bearbetas, utförs den kombinerade processen att lägga till adressetiketten och locket. Nästa station säkerställer att totesna är ordentligt stängda före leverans med en omspänningsprocess som hermetiskt tätar locket på backen

 

Kundernas order transporteras till apoteket via lastbil och större mängder pallpapper skickas samtidigt till CERP Rouens dotterbolag.

[---Error_NoJavascript---]