Mål för projektet

  • Förbättra materialflödet

  • Öka orderplockningshastigheten

  • Möjliggöra felfri orderexpediering

  • Göra processerna transparenta

[---Error_NoJavascript---]