[---Image_alt---] A-Frame [DAM:IMAGE:SV:1767]

Projektmål/ Krav:

  • Hantera en högre genomströmning på kortare tid

  • Optimerad administrering av allt fler SKU

  • Ökning av plockningseffektivitet med högre grad av automatisering

  • Ergonomiska arbetsprocesser för anställda

  • Möjlighet till framtida tillägg

  • Installation och start av ett nytt system utan att avbryta driften[---Error_NoJavascript---]