Utmaningar för internlogistik

  • Krävande kvalitetsstandarder och låg tolerans för fel hos slutkunder

  • Flera leveranser per dag resulterar i ordertoppar

  • Produkterna har ett stort antal olika former, vilket resulterar i svår hantering

  • Differentiering mellan processer för OTC och RX läkemedel

  • Komplett spårbarhet för kvalitetssäkring och revision

  • Validering och certifiering av programvarulösningar (BNP, GMP)

  • Integrering av mervärdestjänster

  • Batchplockning och sortering för postorderapotek


SSI SCHÄFER har omfattande kompetens och innovativ teknik för försörjningskedjan för läkemedel och kosmetika. Detta inkluderar manuella, delvis automatiserade och helautomatiska lösningar.

[---Error_NoJavascript---]