Helhetslösningar för optimalt materialflöde i industrin

Håll produktionen flytande

Materialflödet mellan lager och produktion kräver mer och mer integrerade lösningar, som omfattar allt från manuella och halvautomatiserade till helautomatiserade processer.

Råvaror och produktionsmaterial tas emot i varumottagningen, mellanlagras, konfektioneras och levereras just-in-time eller just-in-sequence till produktionsstället eller monteringsplatsen. De färdiga produkterna måste föras till utleveransavdelningen i korrekt sekvens och förberedas för transport. Dessutom måste alla produkter kunna spåras genom hela leveranskedjan.

Lösningar från SSI SCHÄFER:

IT spelar en central roll i lösningarna. SSI SCHÄFER utvecklar den rätta lösningen för dig baserad på SAP eller vår programvara WAMAS®. Dessa lösningar täcker hela spektret från lagerhantering till materialflödesstyrning. Dina prestationsnyckeltal  visas på dashboards, vilket gör att du kan optimera ditt system enkelt och effektivt.

HÅLL PRODUKTIONEN FLYTANDE

  • Fordonsindustri: Speciallösningar för automatisering av materialförsörjningen för produktion och montering genom just-in-time och just-in-sequence processer.

  • Kemisk industri: Lagring av farliga ämnen på pallar och transport under olika temperaturförhållanden, varvid speciella lagar och föreskrifter måste iakttas.

  • Pappersmassa och papper: Tunga laster och stora volymer

  • Elektronik: Speciella miljökrav

  • Maskinteknik: Komplexa processer och höga krav på arbetsplatsernas utformning.

SSI SCHÄFER har utvecklat ett innovativt materialflödeskoncept för en dynamisk och sekvenserad produktionsförsörjning för ett logistikcenter i den tjeckiska staden Ostrava. Med stöd av ett exakt anpassat SAP EWM-system fungerar detta center som en nyckelresurs för Brose-gruppen, världens femte största familjeägda leverantör av delar till fordonsindustrin. Andra element i lösningen: Höglager, automatiserat smådelslager, transportörsystem, robotisering, vagntågssystem.

NEDLADDNING

Rätt lösning för varje industri

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]