Utmaningar för intralogistiken:

  • Fordonsindustri: Speciallösningar för automatisering av produktion och montering just-in-time och just-in-sequence.

  • Kemisk industri: Lagring av farliga ämnen på pallar och transport i olika temperaturintervall, varvid lagar och föreskrifter måste iakttas.

  • Pappersmassa och papper: Tunga laster, stora volymer

  • Elektronik: Speciella miljökrav

  • Maskinteknik: Komplexa processer och höga krav på arbetsplatsernas utformning.

[---Error_NoJavascript---]